JUSTJOY

14类-珠宝钟表

 • 商标编号:
 • 1332217
 • 价格:
 • 21800
 • 商标类型:
 • 英文
 • 有效期限:
 • 类似群组:
 • 1401;1402;1403;1404
 • 核定适用范围:
 • 首饰盒;宝石;戒指(首饰);项链(首饰);表;耳环;贵金属制艺术品;玉雕艺术品;未加工或半加工贵金属;珠宝首饰

太平洋保险提供保险

凡在快法务平台上消费的客户,均可享受"平台责任险",项目保障,当发生索赔,被判定平台承担责任或连带责任时,将由太平洋保险进行赔付。

相关商标推荐
 • JUSTJOY    ¥24800

  43类-餐饮住宿
 • JUSTJOY    ¥21800

  05类-医药
 • JUSTJOY    ¥21800

  06类-金属材料
 • JUSTJOY    ¥21800

  07类-机械设备
 • JUSTJOY    ¥21800

  08类-手工器械